Hoe psychologie & gezondheid de ontwikkeling van een mens kan bevorderen

Home / Uncategorized / Hoe psychologie & gezondheid de ontwikkeling van een mens kan bevorderen

Psychologie is de studie van het gedrag, de prestaties en de mentale activiteiten van jou. Het verwijst ook naar de toepassing van de kennis, die kan worden gebruikt om je gebeurtenissen te begrijpen, om je geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen en om onderwijs, werk en relaties te verbeteren. Betere gezondheid staat centraal in je geluk en welzijn. Het levert ook een belangrijke bijdrage aan je economische vooruitgang, aangezien je langer leeft als je gezond ben, productiever bent en meer spaard.

Psychologie biedt je allomvattende inzicht
Het geeft je een algemeen perspectief op het beroepsleven, evenals inzichten in kritieke kwesties zoals leiderschap, betrokkenheid, talentmanagement, functioneringsgesprekken, verandering, cultuur en organisatieontwikkeling. Het verklaart de interpersoonlijke aspecten van je werkrelaties, conflicten, onbewuste vooringenomenheid, macht, politiek, hoe je team hoog presteert en hoe je zakelijke beslissingen moet nemen.

Beinvloeding van je gezondheidtoestand
Vele factoren beïnvloeden je gezondheidstoestand en het vermogen van je land om kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten aan je mensen te leveren. Je ministeries van volksgezondheid zijn belangrijke actoren, maar dat geldt ook voor jou andere overheidsdiensten, donororganisaties, maatschappelijke groeperingen en gemeenschappen zelf. Bijvoorbeeld: investeringen in je wegen kunnen de toegang tot gezondheidsdiensten verbeteren; inflatiedoelstellingen kunnen je uitgaven voor gezondheidszorg beperken; en hervorming van het ambtenarenapparaat kan mogelijkheden – of beperkingen – creëren om meer gezondheidswerkers in dienst te nemen.

Maakt je vastberaden
Psychologie maakt je vastberaden om de dingenns te doen dat je leuk vind. Je gaat begrijpen wie je bent en je kijkt naar gebeurtenissen met een positiever aspect. Zo kan je beter omgaan met je problemen. Je neemt betere beslissingen in je leven door de keuzes over de projecten waar je aan zal werken en de manier waarop jij je tijd zal verwerken.

Het opbouwen van relaties
Psychologie maakt het je gemakkelijker om met anderen samen te leven door ze meer te begrijpen en te werken met hun gedrag. Het kan ook op een bepaalde manier worden gebruikt om je romantische compatibiliteit te voorspellen.

Effecten sport en fysieke activiteit
Er is een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs over de positieve effecten van sport en fysieke activiteit als onderdeel van een gezonde levensstijl. De positieve, directe effecten van jou deelname aan regelmatige lichaamsbewegingen zijn met name duidelijk bij de preventie van verschillende chronische ziekten, waaronder: hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, hypertensie, obesitas, depressie en osteoporose.

Lichamelijke activiteit en psychosociale gezondheid
Weet je dat “één op de vier patiënten die een gezondheidsdienst bezoekt ten minste één mentale, neurologische of gedragsstoornis heeft, maar de meeste van deze stoornissen worden noch gediagnosticeerd noch behandeld”. Een aantal studies hebben aangetoond dat je met lichaamsbeweging een therapeutische rol kan vervullen bij het aanpakken van een aantal psychische stoornissen. Studies tonen je ook aan dat lichaamsbeweging een positieve invloed heeft op depressie. Je fysieke eigenwaarde en fysieke zelfperceptie, inclusief lichaamsbeeld, zijn in verband gebracht met een verbeterd zelfrespect.

Het bewijsmateriaal met betrekking tot gezondheidsvoordelen van fysieke activiteit richt zich voornamelijk op intrapersoonlijke factoren zoals fysiologische, cognitieve en affectieve voordelen, maar dat sluit niet de sociale en interpersoonlijke voordelen van sport en fysieke activiteit uit die ook positieve gezondheidseffecten kunnen produceren in jou en de gemeenschappen. Een van betere vrienden is stukadoor utrecht maar houdt enorm veel van psychologie. Hij is een van de bedenkers van dit bericht geweest.

Iedereen maakt dagelijks gebruik van psychologie, of ze nu praten met vrienden, ruzie maken met een partner of hun kinderen disciplineren. Fysiek actief blijven kan de functionele capaciteit van ouderen verbeteren en kan helpen om de kwaliteit van leven en onafhankelijkheid te handhaven.

Leave a Reply

Your email address will not be published.